Montaj

Titiz ve etkili proje planlaması ve saha sorunlarına proaktif yaklaşım konusunda kendimizle gurur duyuyoruz. Proje gereksinimlerini netleştirmek için tüm projeler de tasarım atölyeleri düzenlenmektedir. Herhangi bir tasarım çatışmasının sahada başlamadan önce çözülmesini sağlamak için mimar, yüklenici ve ilgili alt yükleniciler de dâhil olmak üzere tüm taraflarla yakın bir şekilde koordine ediyoruz.
Olağanüstü ürün kalitesi ve hizmeti sunmak için projelerimizi yürütme ve yönetme şekli, İş Yönetim Sistemimiz (BMS) kapsamında tanımlanmaktadır.
BMS'miz, yalnızca müşterimizin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir çerçevedir. Bu süreç, her projenin mümkün olan en etkili, proaktif ve özel olarak uyarlanmış şekilde yönetilmesini sağlar.
Bu BMS'de özetlenen prosedürler tipik bir proje yaşam döngüsünü tanımlar; İlk sorgulamadan proje teslimine kadar. BMS, iç denetim süreçleri, kalite ve iş iyileştirme için diğer mekanizmalar dâhil olmak üzere tasarım, tedarik, sağlık güvenlik ve kalite yönetimi görevlerini özetlemek için çalışmaktadır.
Alanında uzman olan doğrudan çalışan işçiler, teknik uygulama sorumlularımız, saha mimarlarımız ve site yöneticileri çalışma ekibimiz var. Projeniz ister büyük ister küçük olsun, üstün sonuçlara ulaşmak için bilgi ve beceri setlerimizi kanıtlanmış teslimat yöntemleri ile birleştiriyoruz.